OPTYCZNE FORUM

Można tu bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia, czy oferty. Można też zgłaszać pomysły, czy dzielić się watpliwosciami. Można także szukać pomocy w zdobyciu rzadkich, trudno dostępnych opraw. Optycy często odwiedzaja to miejsce. Czasem kto? potrafi pomóc. Zapraszamy!

NAPISZ ODPOWIED      SPIS WIADOMOŒCI

Uwagi po Targach OPTEXPO, robert zielinski,2007-05-28

Informacja o Targach OPTEXPO pochodzi z materiałów nadesłanych przez organizatora

Zorganizowana przez Targi Kielce w Warszawie trzecia optyczno okulistyczna wystawa OPTEXPO zgromadziła 46 wystawców reprezentujących Anglię, Czechy, Grecję, Niemcy i Polskę. Targi odwiedziło 1053 zwiedzających, w przeważającej mierze przedstawicieli branży.

Podczas wystawy odbyły się konferencje poświęcone tematyce problemów z widzeniem: Wrodzone schorzenia narządu wzroku mające wpływ na funkcję widzenia, Jednoocznie, dwuocznie i obuocznie - problemy widzenia obuocznego w badaniu optometrycznym. Miała również miejsce konferencja&nbs
p; Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych, w której uczestniczyli goście z zagranicy (prof. Bruce Evans, Helmer Schweitzer, Karl Amon). Każda z konferencji cieszyła się imponującym audytorium liczącym ponad 200 słuchaczy.

Zakres branżowy targów był bardzo szeroki - podzielony na kilka segmentów. Pierwszy związany z materiałami i produktami dla zakładów optycznych. Kolejny poświęcony był propozycjom w zakresie wyposażenia zakładów optycznych. Następny segment dotyczył zaś wyposażenia gabinetów optometryczny
ch, do którego zaliczyć należy urządzenia pomiarowe, instrumenty wykorzystywane do prowadzenia treningów wzrokowych oraz testy diagnostyczne.

Podczas wystawy można było również skorzystać ze szkoleń branżowych oraz prezentacji produktów wiodących firm.
Prezentowany był także profesjonalny sprzęt okulistyczny, czyli wyposażenie sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pracowni laserowych oraz pracowni badań naczyniowych, a także aparatura wykorzystywana w diagnostyce jaskry oraz soczewki wewnątrzgałkowe. Targi umożliwiały ponadto zapoznanie się z&nbs
p; bogatą ofertą w zakresie leków okulistycznych i środków farmaceutycznych stosowanych w diagnostyce i chirurgii.

Odpowiedzi: