main page

INTERNETOVÝ TEST ZRAKU

Cieľom tohoto testu je umožniť Vám, aby ste si zistili pred počítačom doma alebo v práci ostrosť svojho videnia. V žádnom prípade to však nenahrazuje vyšetrenie u očného lekára. Iba odborník môže dôkladne vyšetriť Vaše oči a odporúčať najlepší spôsob korigovania vád zraku.

INŠTRUKCIE

Postavte sa, prosím, pred monitor, v takej vzdialenosti, z ktorej přečítate tabuľku 1. Vzdialenosť závisí od veľkosti monitora a rozlišenia obrazovky. Ľavou rukou si zakryjte ľavé oko tak, aby ste sa na monitor dívali iba pravým. Pokiaľ nosíte okuliare, musíte si je predtým odložiť. Pokiaľ môžete prečítať číslice na poslednom riadku tabuľky, potom ostrosť videnia pravým okom je 1,0. Ak nie, pak je možné ich prečítať v tabulke 2. Keď chcete zistiť ostrost videnia u ľavého oka, opakujte prosím test tak, že si najprv zakryjete pravé oko pravou rukou.


Tabuľka 1

 MONITOR   /   ROZLIŠENIE
640x480
800x600
14'' MONITOR 5.5 Metra 4 Metry
15" MONITOR 6.0 Metrov 4.5 Metra
17" MONITOR 7.0 Metrov 5.5 MetraSehtest 1

Sehtest 2Tabuľka 2

Prečítaná línia
Ostrosť zraku
831 0,1
26534 0,2
987521 0,3
352401 0,4
476032 0,5
895406 0,6
732843 1,0


Ak ste získali v tomto testu výsledok horší než 1,0, znamená to, že máte najvyšší čas myslieť na návštevu u očného lekára. Je to dôležité a nemali byste s tým otáľať. Čím skôr sa začnete liečiť, tým to bude pre Vás lepšie.

main pageSpracované podľa:
© Pandelis A. Papadopoulus,MD. Diagnostic, Therapeutic and Research Center
OPHTHALMO-CHECK of ATHENS.